Gugma kanimo da.

gikan adtong una natong panag kita,

napakyas ako sa pag kalimot kanimo ni ingon
ako, sa hilum ni ingon ako, mag kita rata
ug balik ug nag ka kita dyud kita ug poem for anne
usab, sa kaugalingon gi pa mong ko mo
bahakhak nya kitang duha ug katawa, ug
kini wala mahikaw, sa pag pa hiyum mo
nako, sa tago gi pangandoy ko na ma
uban ko ikaw …. nag sud-ong sa kaanyag
mo, gipanghinaut gipanganti ug
naangkon ko… kalipay na hilabihan
hangtud sa kahangturan. Sa lub-nganan
bawnon ko handumon ko… sa
pahulayanang dayun, saw-an ta ang katumanan,

 Anecita…
please respect the composer: Mark Dave Gerona 03/10/17

Summit of my Passion

33522442

Another part of being a man, no matter how painful it might be, is accepting your own limitations.

I enjoy sharing/showing some of it might only be ideas since I am restraint by my ability. I just love music! I don’t care! your opinion won’t cramp me dismay…

It’s the summit of my passion I cherish in the highest! (when I am playing on stage{BASS}..)  

Fractured Tians